HomeSanskritसंस्कृत में सभी फलों के नाम | Fruits Name In Sanskrit

संस्कृत में सभी फलों के नाम | Fruits Name In Sanskrit

आज के लेख में मैंने संस्कृत में सभी फलों के नाम और उनके अर्थ बताये हैं-

Fruits Name In Sanskrit

Fruits Name In Sanskrit Fruits Name Meaning 
द्राक्षा  अंगूर 
सेवम् सेव 
जम्बु  जामुन 
कर्कटिका  ककड़ी 
कालिन्दम् तरबूज 
श्रींगारटम् सिंघाड़ा 
कदलीफलम् केला 
नारंगम् नारंगी, संतरा 
दाडिमम् अनार 
अमृतफलम् नाशपाती 
आम्रलम्, पेरुकम् अमरुद 
आलुकम् आलुबुखारा 
जम्बीरम् नींबू 
मातुलगम् मुसस्मी 
लीचिका  लीची 
धत्तूरः  धतूरा 
कमरक्षम्  कमरख 
खर्बुजम् खरबूजा 
बदरीफलम् बेर 
अंजीरम् अंजीर 
आम्रम् आम 
नारिकेलम् नारियल 
कर्कन्धु  बेर 
क्षीरिणी  खिरनी 
सीताफलम् शरीफा 
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

All Categories

Select Your Subject:

Education

Calculator

PDF

Online Services